Banh Canh Tom Cua
Chạy bàn waiters/waitresses
Banh Canh Tom Cua
Bellaire Blvd ste 280, Houston, TX 77072, Hoa Kỳ, Houston, Texas, 77072.

Description
Nhà hàng Bánh Canh Tôm Cua trên Bellaire cần tuyển thêm nhân viên
Request
Chạy bàn, phục vụ (trẻ)
Company
Banh Canh Tom Cua

Recruiter Address:12168 Bellaire Blvd suite 280, Houston, TX 77072, Hoa Kỳ, Houston, Texas.

Salary Other
Members 1 persons
Type Full-time
Services
Dịch vụ ăn uống
Other Info
Created date: 13/11/2023