Queenie's Nail Spa
Thợ bột, Gel-X & Design
Queenie's Nail Spa
2185 Morrill Ave, San Jose, CA 95132, Hoa Kỳ, San Jose, California, 95132.

Description
Mùa Nail cả nhà ơi! QUEENIE’S NAIL SPA ở North San Jose tuyển thợ bột, Gel-X.
Request
Tiệm sạch sẽ, có vị trí tốt - Khách hàng chịu chi cho dịch vụ tốt - Đồng nghiệp hoà đồng Bảo đảm thu nhập ổn định
Company
Queenie's Nail Spa

Recruiter Address:2185 Morrill Ave, San Jose, CA 95132, Hoa Kỳ, San Jose, California.

Salary $5,000+
Members 3 persons
Type Other
Services
Beauty & Spa
Other Info
Created date: 13/11/2023