Wynn Nail Spa
Thợ nails
Wynn Nail Spa
921 W Belt Line Rd #151, DeSoto, TX 75115, Hoa Kỳ, DeSoto, Texas, 75115.

Description
Cần thợ Bột và thợ Chân Tay Nước full time hoặc part time * Tiệm đông khách ở thành phố DeSoto cách Arlington, Dallas, Grand Prairie và Fort Worth 20 phút * Ăn chia hoặc bao lương quanh năm tuỳ theo khả năng
Request
Tiệm kế bên Walmart Supercenter lớn, khu đông đúc, khách lịch sự, giá nail cao, tip hậu, good location * Tiệm Không trừ tiền supply và tiền clean up * Tiệm rất nhiều đồ nghề để design không cần phải mua * Môi trường làm việc trẻ vui vẻ, thoải mái, chủ trẻ vui vẻ hoà đồng, chia turn công bằng. X
Company
Wynn Nail Spa

Recruiter Address:921 W Belt Line Rd ste 151, DeSoto, TX 75115, Hoa Kỳ, DeSoto, Texas.

Salary Other
Members 3 persons
Type Other
Services
Beauty & Spa
Other Info
Created date: 13/11/2023