Pho Le Nguyen
Phụ bếp & Chạy bàn (waiter/waitress)
Pho Le Nguyen
10902 NE Sandy Blvd, Portland, OR 97220, Hoa Kỳ, Portland, Oregon, 97220.

Mô tả công việc
Phở Lê Nguyễn cần tuyển phu bếp va chay bàn
Yêu cầu công việc
Phụ bếp nhưng mà phải lên làm phục vụ luôn nếu cần
Thông tin công ty
Pho Le Nguyen

Trụ sở:10902 NE Sandy Blvd, Portland, OR 97220, Hoa Kỳ, Portland, Oregon.

Mức lương $5,000+
Số lượng tuyển 3 người
Loại công việc Toàn thời gian
Lĩnh vực
Dịch vụ ăn uống
Thông tin khác
Ngày đăng tin: 01/11/2023