Pho Eastern
Phục vụ (serve)
Pho Eastern
4878 Huntington Dr, Los Angeles, CA 90032, Hoa Kỳ, Los Angeles, California, 90032.

Mô tả công việc
Pho Eastern tuyển người làm phục vụ
Yêu cầu công việc
Yêu cầu tiếng Anh và tiếng Việt
Thông tin công ty
Pho Eastern

Trụ sở:4878 Huntington Drive South, Los Angeles, CA 90032, Hoa Kỳ, Los Angeles, California.

Mức lương Khác
Số lượng tuyển 1 người
Loại công việc Toàn thời gian
Lĩnh vực
Dịch vụ ăn uống
Thông tin khác
Ngày đăng tin: 20/11/2023