Queenie's Nail Spa
Thợ bột, Gel-X & Design
Queenie's Nail Spa
2185 Morrill Ave, San Jose, CA 95132, Hoa Kỳ, San Jose, California, 95132.

Mô tả công việc
Mùa Nail cả nhà ơi! QUEENIE’S NAIL SPA ở North San Jose tuyển thợ bột, Gel-X.
Yêu cầu công việc
Tiệm sạch sẽ, có vị trí tốt - Khách hàng chịu chi cho dịch vụ tốt - Đồng nghiệp hoà đồng Bảo đảm thu nhập ổn định
Thông tin công ty
Queenie's Nail Spa

Trụ sở:2185 Morrill Ave, San Jose, CA 95132, Hoa Kỳ, San Jose, California.

Mức lương $5,000+
Số lượng tuyển 3 người
Loại công việc Khác
Lĩnh vực
Beauty & Spa
Thông tin khác
Ngày đăng tin: 13/11/2023